ฉลากเบอร์ 5 ติดดาวแบบใหม่ปี 2019 จะแตกต่างจากฉลากเบอร์ 5 แบบเดิมอย่างไร ?
หน้าตาของฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ มีข้อแตกต่างจากกฉลากเก่า ที่สำคัญๆ คือ ฉลากใหม่จะเพิ่มความชัดเจนของค่าไฟฟ้า และจะแสดงระดับประสิทธิภาพของค่าพลังงาน 4 ระดับได้แก่
  • เบอร์ 5
  • เบอร์ 5 ★
  • เบอร์ 5 ★★ และ
  • เบอร์ 5 ★★★
ซึ่งยิ่งมีจำนวนดาวมาก ยิ่งแสดงถึงการประหยัดไฟที่มากขึ้น โดยแต่ละระดับสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 – 10 เครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่นี้ ได้เริ่มวางจำหน่ายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ต่อไปนี้ หากจะเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าลืมมองหาฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ สังเกตง่ายๆ คือ ฉลากที่มี “ดาว” ★ ปรากฏบนฉลาก ดาวยิ่งมาก ยิ่งประหยัดไฟ !!!