ติดต่อเรา
29/11 หมู่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
อีเมล : [email protected]
LeKise
ประวัติเลคิเซ่
ประวัติเลคิเซ่
วิสัยทัศน์
ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์แสงสว่างครบวงจรบริการด้วยความจริงใจความสัมพันธ์กับลูกค้าและบริการหลังการขายสำหรับลูกค้าที่จะผลักดันให้ LeKise เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสังคมเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน
“ เรามุ่งเน้นในการให้บริการและจัดจำหน่ายนวัตกรรมด้านไฟฟ้าส่องสว่างที่ประหยัดพลังงานแบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ ”
พันธกิจ
เลคิเซ่
จะเป็นผู้นำ Replacement ผลิตภัณฑ์ด้านแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงาน
เลคิเซ่
จะขยายธุรกิจ Project ครอบคลุมตลาดภูมิภาคด้วยการบริการเหนื่อคู่แข่งขัน
เลคิเซ่
จะสร้างตราสินค้า LeKise ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดงานโครงการสู่สากล
เลคิเซ่
จะพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ Stake Holder


ONE STOP LIGHTING SERVICE ซึ่งประกอบด้วย

01/PRODUCTS

เลคิเซ่ มีผลิตภัณฑ์ทางด้าน T5 ที่ครบวงจรที่สุด และยังมีโคมไฟ (General) พร้อมอุปกรณ์ที่มี คุณภาพสูงที่ผ่านการออกแบบอย่างมีคุณภาพ ด้วยการ เลือกสรรวัสดุการออกแบบแผ่นสะท้อนแสง ด้วยซอฟแวร์ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโคมไฟอีกด้วย และเลคิเซ่ยังมีการพัฒนาทางด้าน LED อาทิ LED Lampที่สามารถนำมาแทนหลอด ฮาโลเจนหรือหลอดไส้เดิมได้ทันที และยังมี LED Fixture อีกหลายชนิด
 
02/LIGHTING SOLUTION

ที่หนึ่งของการบริการทางด้านการออกแบบระบบ แสงสว่างเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและตามมาตรฐานสากล ด้วยความถูกต้องแม่นยำกับการออกแบบพร้อมกับวิเคราะห์ผลของแสงสว่าง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทั้งยังมี Lighting Laboratory สำหรับการทดสอบค่าทางแสงของโคมไฟทุกชนิด เพื่อวัดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองต่อการออกแบบได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้เรายัง เป็นผู้เชี้ยวชาญทางด้าน ห้อง Clean Room ห้องพิเศษต่างๆเช่น โรงพยาบาล เป็นต้น

03/CSR&CRM

นอกจากการบริการที่ครบวงจรทางด้านแสงสว่าง แล้วเลคิเซ่ยังมีการทำ กิจกรรมกับลูกค้า เช่น 
1.การให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานกับบุคคล ภายในองค์กรของลูกค้า
2.การทำPR ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆให้กับลูกค้า ภายหลังจากการติดตั้ง
3.การทำกิจกรรม Cirporate Social Responsibility (CSR) กิจกรรมที่มอบให้กับสังคมร่วมกับลูกค้า
 
04/POWER SERVE

ที่หนึ่งของการบริการทางด้านการติดตั้งโคมไฟและอุปกรณ์แสงสว่าง หลังจากการขายเรายังมี การบริการให้กับลูกค้าสำหรับงานติดตั้ง การเข้าไปตรวจสอบหน้างานการวัดแสงสว่างก่อนการติดตั้ง หลังการติดตั้งและทำการวัด Layout รวมไปถึงการทำ Mockup ติดตั้งโคมไฟสำหรับทดสอบแสง ก่อนการติดตั้งจริง การบริการหลัง การขายที่ครบวงจรและใส่ใจในคุณภาพ และการบริการหลังการขาย


ความเป็นมา

เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง ดำเนินกิจการยาวนานมากกว่า 50 ปี โดย เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมในการผลิตหลอดไฟส่องสว่าง  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ในนามของ บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด
ประวัติความเป็นมา พ.ศ. 2550-2562
พ.ศ. 2562
LeKise Group ยังคงมุ่งเน้นในการสร้างองค์กรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดยการวางรากฐานของกลุ่มด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่ม
พ.ศ. 2561
บริษัท ฯ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ได้มีการรวมกลุ่มเป็นเครือLeKise Group โดยได้รวบรวม 3 ธุรกิจหลักคือกระดาษ, แสงสว่างและพลังงาน
พ.ศ. 2559
บริษัทฯ ได้ขยายสายธุรกิจประเภทสวิตซ์ไฟฟ้าในรุ่น Series E 1 gang 1 way switch, Series E 1 gang 2 way switch, Series E 2 gang 1 way switch และปลั๊กไฟฟ้าใน รุ่นSeries E : Universal socket with USB ผลิตโดยมาตรฐาน สูงสุดที่หน่วยราชการ เป็นผู้กำหนดเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งาน ของลูกค้าทุกกลุ่ม
พ.ศ. 2558
บริษัทฯ พัฒนาธรุกิจให้ครบวงจร โดยจัดตั้งโรงงานเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี (HOT-DIPPED GALVANIAED) สำหรับไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว และกิ่งคู่ (TAPERED STEEL POLE) มีความสูงตั้งแต่ 4-14 เมตร ผลิตโดยมาตรฐานสูงสุดที่หน่วยงาน ราชการ เป็นผู้กำหนด(TIS.2316-2549) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ถูกใช้อย่าง กว้างขวางทั่วทุกภูมิภาค ทั้งบนถนนหลวง, ทางแยกต่างระดับ, สนามกีฬา, ลานจอดรถ และโรงงานต่างๆ ฯลฯ
พ.ศ. 2557
บริษัทฯ มุ่งมั่นขยายสายธุรกิจประหยัดพลังงานประเภท โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยเข้าถือหุ้น บริษัท อิเรเดียน โซล่า จำกัด ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีทักษะสูงคุณภาพที่เหนือชั้นของการบริการ เพี่อตอบสนองให้กลุ่มลูกค้าบ้านพักอาศัย อาคารบริษัท สำนักงาน และกลุ่มโรงงานต่างๆ และผู้ประกอบการกิจการ พลังงานทั่วทุกภูมิภาค
พ.ศ. 2555
บริษัทฯได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มโคมไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการออกแบบติดตั้ง เพี่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มอนุรักษ์พลังงานทั่ว ทุกภูมิภาค
พ.ศ. 2554
ปี 2554 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ LED ในหลากหลายรูปแบบ ภายใต้แนวคิด ONE STOP LIGHTING SERVICE ทำให้ภายใน 2 ปี บริษัทฯ สามารถสร้าง ความเชือมั่น และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า โครงการขนาดใหญ่ มากกว่า 2,000 โครงการทั่วประเทศ ซึ่งคลอบคลุมในกลุ่มลูกค้าโครงการ อาทิ โรงพยาบาล โรงแรม อาคารสำนักงาน สถานศึกษา มหาวิทยาลัย โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ สถานประกอบการดีเด่น เป็นต้น
พ.ศ. 2553
ปี 2553 บริษัทฯ ได้บริการแสงสว่างครบวงจรภายใต้แนวคิด ONE STOP LIGHTING SERVICE ซึ่งประกอบด้วย

1. Products ทีมงานวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพี่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งาน.
2. Lighting Solution ทีมงานออกแบบแสงสว่าง เพี่อให้คำปรึกษารวมถึงออกแบบ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเป็นตามมาตรฐานสากล.
3. Power Serve ทีมงานบรกิารติดตั้งเพือให้บริการติดตั้งทดสอบแสง และวัดค่าพลังงานต่างๆ ก่อนและหลังการติดตั้ง.
4. CSR&CRM; ทีมงานทำหน้าที่สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพี่อสังคมร่วมกับลูกค้าของ.
พ.ศ. 2552
ปี 2552 บริษัทฯ ได้เริ่มขยายตลาดสู่งานโครงการ เพิ่มทุนในการวิจัยและพัฒนา เพี่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มตลาด งานโครงการ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เป็นหลัก เช่น โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ สำหรับหลอดผอม เบอร์5 (T5) โคมไฟ และหลอด LED, โคมไฟฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉิน LED เป็นต้น
พ.ศ. 2550-2551
บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด หรือเดิมคือ บริษัท แอลเคเอส อิเล็คทริคอล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2550 ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย เพี่อผลิตหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ตามโครงการเปลี่ยนหลอดตะเกียบเบอร์5. ปี2551 บริษัทฯยังได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย เพี่อผลิตหลอดผอมใหม่เบอร์ 5 หรือ หลอด T5 เพี่อรณรงค์ การเปลี่ยนหลอดผอม T8 เป็นT5 ทั่วประเทศ ถือ เป็นบริษัทคนไทย รายแรกที่ เป็นผู้ผลิตหลอดผอมใหม่ เบอร์ 5 ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Back to top