ติดต่อเรา
29/11 หมู่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
อีเมล : lekise.digitalmkt@gmail.com
LeKise
การบริการด้านงานโครงการของเลคิเซ่
การบริการด้านงานโครงการของเลคิเซ่
 

 
 

 

          เลคิเซ่มีประสบการณ์ทำงานกับหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นงานภาครัฐหรือเอกชนโดยสามารถออกแบบระบบแสงสว่าง ทั้งแบบภายในและภายนอกอาคาร อาทิเช่น โรงแรม, โรงงาน, สนามบิน, รีสอร์ท, อาคารสำนักงาน, คลังสินค้า,  โรงเรียน, สนามกีฬา, คอนโด, ถนน, ลานจอดรถ, โรงพยาบาลและอื่นๆ เป็นต้นโดยเริ่มดำเนินงานจากการประเมินระบบแสงสว่างที่คุณลูกค้าใช้อยู่ในปัจจุบัน ว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการด้านแสงสว่างของคุณมากน้อยเพียงใด และนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากพื้นที่โครงการ มาออกแบบแสงสว่างให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของคุณ ซึ่งทางบริษัท LeKise หวังว่าจะช่วยให้คุณลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดและตรงตามความต้องการของคุณลูกค้าในการออกแบบแสงสว่าง

 

บริการให้คำปรึกษาและออกแบบแสง (Consultant and Lighting Design)

          ด้วยประสบการณ์มากกว่า 55 ปี ในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ส่องสว่างเราให้บริการคำปรึกษาด้านเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านหลอดไฟ เช่น การฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์, การเลือกผลิตภัณฑ์ LED ให้เหมาะกับพื้นที่การใช้งาน, ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับการ Renovation


บริการให้คำปรึกษา 

          เลคิเซ่มีผู้เชี่ยวชาญแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ เรามีการวางแผนการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว
 

​​

 

การคำนวณแสงสว่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้ความถูกต้องและแม่นยำ (Lighting Simulation) 

          ออกแบบแสงเพื่อให้ตรงตามความต้องการโดย Lighting Designer ผู้มีประสบการณ์ในการออกแบบแสงสว่าง


 

 ภาพประกอบ : ​การทำ shop drawing หลังจากการคำนวณแสงให้กับลูกค้า
 

​Product Mock Up / Site Survey

          การเก็บข้อมูลแสงเพื่อประกอบการออกแบบแสงสว่างให้กับลูกค้า โดยการเข้า Mock up ติดตั้งที่หน้างานของลูกค้าเพื่อวัดค่าที่เกิดขึ้นจริง ปริมาณหลอดที่ใช้ไฟจริงและการวัดความสว่าง (ลักซ์) ของก่อนและหลังการติดตั้ง เพื่อยืนยันความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 

ภาพประกอบ : ​Product Mock Up / Site Survey

 

ห้องทดสอบหาประสิทธิภาพทางแสงของโคมไฟทุกชนิด (Lighting Laboratory)

         ผลการทดสอบแสงของโคมไฟจะถูกนำไปใช้ในการออกแบบแสงสว่างต่อไป ทดสอบความส่องแสงของหลอดไฟและโคมไฟทุกชนิด เพื่อวัดประสิทธิภาพของโคมไฟทั้งยังสามารถนำไฟล์ผลการทดสอบ เพื่อนำไปใช้คำนวนแสงด้วยโปรแกรม Dialux ซึ่งเป็นที่รู้จักหลาแพร่หลายถึงความสามารถและแม่นยำของซอฟแวร์นี้ ไฟล์ผล ทดสอบที่นิยมไปใช้คือ *.ies ,*.ldt,* เป็นต้น


ภาพประกอบ : ​ห้องทดสอบหาประสิทธิภาพทางแสงของโคมไฟทุกชนิด (Lighting Laboratory)


Power Serve Team & On Site Service

          เลคิเซ่มีบริการติดตั้งและเปลี่ยนหลอดไฟ โดยทีมช่างและวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำแนะนำ, การติดตั้ง, การอมรบการใช้งาน, การซ่อมบำรุงหลังการขาย, แก้ไขปัญหาและเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลการใช้งาน เพื่อช่วยวางแผนการลดต้นทุนพลังงานของท่านให้คุ้มค่าการลงทุน และลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ธุรกิจของคุณเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าภาพประกอบ : ​Power Serve Team & On Site Service

  

โครงการ Stadium Lighting - Udon Provincial Administrative Organization


ภาพประกอบ : ติดตั้งเสาสเตเดียมการปรับมุมตั้งเล็งโคมไฟ (Aiming point) ตามผลการจำลองแสงด้วยซอฟแวร์


Back to top