LeKise Group ได้จัดกิจกรรม “กีฬาประเพณี น้ำเงิน – ขาว” ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 โดยคุณสมนึก โอวุฒิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)  ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยกรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร - พนักงานบริษัทในเครือฯ กว่า 700 คนเข้าร่วมงานในครั้งนี้  ซึ่งในงานได้มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง, การวิ่งเพื่อสุขภาพ Run For Health และประกวด Aerobic dance  นอกจากนี้คณะผู้บริหารได้ร่วมปรุงอาหารเลี้ยงพนักงาน  ตลอดจนกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการจับรางวัลและมอบของขวัญปีใหม่แก่พนักงาน  บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และความสนุกสนานของคณะผู้บริหารและพนักงาน ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้สร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในองค์กร และขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร - พนักงานทุกระดับที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้