เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 LeKise Group ได้จัดกิจกรรม “งานเกษียณ สมาชิกครอบครัวเลคิเซ่”  ประจำปี 2562 โดยคุณสมนึก โอวุฒิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และคณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานบริษัทฯ ร่วมแสดงความขอบคุณแก่บุคลากรที่ได้เกษียณอายุในปีนี้ ประกอบด้วย คุณสุกิจ บัวแก้ว อายุงาน 45 ปี และคุณวริสญา เข็มกลัด   อายุงาน 7 ปี ซึ่งถือได้ว่าทั้ง 2 ท่าน เป็นบุคลากรผู้ทรงคุณค่าที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับองค์กรมาโดยตลอดอายุการทำงาน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ความผูกพันในครอบครัวแห่งนี้  …. LeKise Family