ผลจากการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย (ระลอก 3 ) ผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียงพอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องออกมาตรการ จัดทำโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม เพื่อรองรับผู้ป่วยให้เพียงพอ

ทางคณะผู้บริหารบริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ LeKise Group มองเห็นถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

จึงได้ร่วมส่งมอบเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้กับ คุณชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร และท่านรองเจ้าอาวาส จากวัดป้อมวิเชียรโชติการามพระอารามหลวงวัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง

ซึ่งเป็นศูนย์พักคอยคนสาคร (ศูนย์ที่ 1) ในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 200 เตียง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เพื่อร่วมส่งต่อความห่วงใย ไปยังพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง

#ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตส่งต่อเตียงนอนกระดาษ และขอเป็นกำลังใจ ให้กับ พี่ น้อง ชาวจังหวัดสมุทรสาคร

ให้ผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกัน

LeKise Group ห่วงใยใส่ใจคุณ เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน