เนื่องด้วยมาตรการของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ประกาศให้ทุกโรงงานที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปหรือมีเครื่องจักร 50 แรงม้าขึ้นไป จะต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สำหรับแยกกักผู้ติดเชื้อโควิด-19

หรือเรียกว่า FAI (Factory Accommodation Isolation) สำหรับรองรับผู้ติดเชื้อในพื้นที่โรงงาน

 

LeKise Group จึงได้ให้ความร่วมมือกับมาตรการของจังหวัดที่ได้ประกาศมาข้างต้นจัดตั้ง “ศูนย์พร้อมดูแล เลคิเซ่" ปิดตึก จัดโซนแยกออกมาจากตัวสำนักงานและไลน์ผลิต เพื่อดูแลพนักงานที่พบเชื้อโควิด-19 ใน (กลุ่มสีเขียว) แล้วเสร็จใน วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถดูแลและรองรับพนักงานบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือได้ทั้งหมด 110 เตียง ตามสัดส่วน 10% ของจำนวนพนักงานที่รัฐกำหนด

 

บริษัท LeKise Group ออกกฎระเบียบและมาตรการป้องกันสูงสุด เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับลูกค้าและพนักงานทุกท่าน

  • มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อประจำวันทุกวัน ทั้งบริเวณพื้นที่สำนักงาน พื้นที่ผลิตสินค้า พื้นที่คลังสินค้า พื้นที่ส่งของและรถส่งของทุกคัน

  • ตรวจคัดกรองเชิงรุก ให้กับพนักงานในบริษัท 100%

  • มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่

  • พนักงานมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

  • ลดความแออัดในพื้นที่ทำงานด้วยการจัดสรรพนักงานให้มีการ WFH (work from home)

  • ติดตั้งแผงกั้นระหว่างโต๊ะรับประทานอาหาร

 

ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทำให้ LeKise Group สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาจนถึงทุกวันนี้

 

LeKise Group ห่วงใย ใส่ใจคุณ เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม : คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๒๐๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔