สังเกตกันไหม? ว่าทำไมช่วงนี้…ใช้ไฟฟ้าเท่าเดิม แต่เราจ่ายค่าไฟกันแพงขึ้น !!!
ถ้าทุกคนสังเกตบิลค่าไฟ จะเห็นค่า Ft บาท/หน่วย
แล้วค่า Ft เกี่ยวอะไร กับค่าไฟที่แพงขึ้น?
.
ค่า Ft คือ Fuel Adjustment Charge (at the given time) 
หรือ ค่าไฟฟ้าผันแปร เป็นต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 
จาก น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ  ถ่านหิน 
หรือค่านำเข้าไฟฟ้าจากเอกชนและประเทศเพื่อนบ้าน 
ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้
.
สรุปได้ว่า ค่า Ft มีไว้เพื่อปรับค่าไฟฟ้าผันแปรให้ขึ้นลง 
ตามราคาต้นทุนที่มักปรับขึ้นลงตลอดเวลา
โดยค่า Ft จะถูกรวบรวมตัวเลข และปรับทุกๆ 4 เดือน
.
ซึ่งค่า Ft ประจำเดือนกันยายน จนถึง ธันวาคม พ.ศ.2565 
ปรับขึ้นจากเดิม 24.77 สตางค์/หน่วย เป็น 93.43 สตางค์/หน่วย 
คิดเป็นการปรับสูงขึ้นประมาณ 3-4 เท่าในครั้งเดียว
.
ซึ่งการปรับขึ้นของค่า Ft ในครั้งนี้ สาเหตุหลักมาจาก
ปริมาณเชื้อเพลิงในประเทศลดลง จึงจำเป็นต้องนำเข้าเชื้อเพลิง
จากประเทศอื่นมาทดแทน จึงทำให้ต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น
.
เราไม่รู้ว่า…การปรับค่า Ft ครั้งหน้า จะมีการปรับขึ้น หรือปรับลง?
ฉะนั้น เราควรประหยัดการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ด้วยนโยบาย
ปิด หลอดไฟ เมื่อไม่ใช้
ปลด ปลั๊ก เมื่อใช้งานเสร็จ
ปรับ แอร์ 25 องศา
เปลี่ยน หลอดไฟ มาใช้ LED
เปลี่ยนเพื่อประหยัดมากกว่า ด้วยหลอดประหยัดไฟ ที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว)
เพื่อเพิ่มการประหยัด X2  อย่างหลอด LED A60 รุ่น KLASSIC กันนะคะ
.