มาตรฐานความเข้มของแสงสว่างในโรงงานและคลังสินค้า

 

          การจัดแสงสว่างในโรงงานและคลังสินค้า ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย ทั้งเรื่องความเข้มของแสง การควบคุมแสง ทิศทางของแสง ความเพียงพอของการส่องสว่างในพื้นที่นั้นๆ และที่สำคัญควรคำนึงถึงประสิทธิภาพเรื่องการมองเห็นของสายตา เพราะหากมีแสงน้อยจนเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสายตา ตาเมื่อยล้า มึนศีรษะ จนส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และอาจเกิดอุบัติเหตุในการทำงานได้ หากคำนวณแสงสว่างได้ดีเพียงพอ จะช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในแต่ละพื้นที่ของโรงงานและคลังสินค้า มีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป 

          วันนี้ เลคิเซ่ (LeKise) จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานความเข้มของแสงสว่างในโรงงานและคลังสินค้า ตามประกาศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และยังคงบังคับใช้อยู่มาจนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดให้นายจ้างจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ออกประกาศไว้ โดยแต่ละพื้นที่แบ่งค่าลักซ์ (Lux) ไว้ดังต่อไปนี้

1. บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป

  • บริเวณที่ต้องมีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 50 (ลักซ์) : ห้องพักฟื้นสำหรับการปฐมพยาบาล ห้องพักผ่อน
  • บริเวณที่ต้องมีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 100 (ลักซ์) : ป้อมยาม, ห้องสุขา, ห้องอาบน้ำ, ห้องเก็บของ

2. บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต หรือการปฏิบัติงาน

  • บริเวณที่ต้องมีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 200 (ลักซ์) : คลังสินค้า, ลานขนถ่ายสินค้า, โกดังเก็บของไว้เพื่อการเคลื่อนย้าย, ห้องควบคุม
  • บริเวณที่ต้องมีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 300 (ลักซ์) : บริเวณเตรียมการผลิต การเตรียมวัตถุดิบ, บริเวณพื้นที่บรรจุภัณฑ์, บริเวณกระบวนการผลิต/บริเวณที่ทำงานกับเครื่องจักร

3. บริเวณพื้นที่ทั่วไปที่มีการสัญจรของบุคคล (ภายนอกอาคาร)

  • บริเวณที่ต้องมีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 50 (ลักซ์) : ลานจอดรถ, ประตูทางเข้าใหญ่ของสถานประกอบกิจการ

4. บริเวณพื้นที่ทั่วไปที่มีการสัญจรของบุคคล (ภายในอาคาร)

  • บริเวณที่ต้องมีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 100 (ลักซ์) : ทางเดิน, บันได, ทางเข้าห้องโถง, ลิฟต์

          ฉะนั้นหากเราจัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงานได้ดี จะส่งผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และทำให้สามารถผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานมาสู่ผู้บริโภคต่อไป

          ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่างไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ครั้งหน้าเลคิเซ่จะมาให้ความรู้เรื่องใด อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะคะ