LeKise Lighting ผลิตหลอดไฟ และอุปกรณ์ให้แสงสว่างแบบครบวงจรรายใหญ่ในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 54 ปี 

บนพื้นที่โรงงาน 80 ไร่ โดยมีกำลังการผลิตถึง 2 ล้านชิ้นต่อวัน สินค้าทุกชิ้นผ่านกระบวนการทดสอบอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนส่งถึงมือลูกค้า

มีเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัย ภายใต้การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในประเทศ  

ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการในตลาดมากขึ้น เช่น เสาไฟตามมาตรฐานกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท,

หลอดไฟ LED ทุกประเภท, โคมโรงงาน, โคมตะแกรง, โคมอะคริลิค, สวิตช์และเต้ารับ, รางปลั๊กไฟ และโคมไฟเฉพาะทางอีกมากมาย 

LeKise Lighting มีทีม Service ในการให้คําแนะนําการใช้ผลิตภัณฑ์ และดูแลลูกค้าหลังการขาย

ได้รับความไว้วางใจจากร้านค้าตัวแทนจําหน่ายกว่า 1,400 สาขา ทั่วประเทศไทย เพื่อขยายและรองรับความต้องการของผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานกว่า 800 คน ทำให้ LeKise Lighting สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน 

โดยหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจของ LeKise Lighting คือ การเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้า ทุกการออกแบบ ทุกการผลิต เพื่อให้ได้ สินค้าที่ดีและเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ