รางปลั๊กไฟ หรือปลั๊กพ่วง อุปกรณ์เสริมที่เพิ่มความสะดวกสบาย ในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า 

อีกทั้งยังสามารถทำให้เรา ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลายเครื่องพร้อม ๆ กัน เนื่องจากสายไฟที่ให้มากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้น ๆ อาจมีความยาวไม่เพียงพอ เราจึงต้องมีรางปลั๊กไฟไว้เป็นตัวช่วย 

เพื่อให้เราสามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้า ไปใช้ในจุดที่ต้องการได้ ไม่ว่าเป็นการใช้รางปลั๊กไฟ เพื่อเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ หรือนำมาต่อพ้วงเตาไฟฟ้าเพื่อประกอบอาหาร เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่สำคัญของหลาย ๆ บ้านต้องมีติดไว้เลย ปัจจุบันรางปลั๊กไฟมีหลากหลายแบรนด์ และหลายแบบให้เลือกซื้อ หากเลือกรางปลั๊กไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน 

อาจเป็นสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ ฉะนั้นควรเลือกซื้อปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐาน หรือมี มอก. กำกับอยู่ 

อย่างรางปลั๊กไฟจากเลคิเซ่ (LeKise) เพราะมีคุณภาพได้มาตรฐาน มอก. มีระบบเบรกเกอร์ภายใต้มาตรฐาน IEC60934 ตัดไฟได้อัตโนมัติเมื่อใช้ไฟเกิน มาพร้อมโครงสร้างวัสดุแข็งแรงไม่ลามไฟ และเต้ารับถูกออกแบบให้ทนกระเเสไฟฟ้าได้ดี ปลอดภัยอีกขั้นด้วยม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัสถูกส่วนที่มีกระแสไฟ 

มีสวิตช์เปิด-ปิด เพราะเมื่อปิดสวิตช์ที่ปลั๊กพ่วงแล้ว ไฟฟ้าจะไม่สามารถไหลเข้าไปในอุปกรณ์นั้นได้ 

นอกจากจะช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังเพิ่มความปลอดภัยได้อีกด้วย

รางปลั๊กไฟจากเลคิเซ่ (LeKise) มีมาให้เลือกถึง 3 แบบ ได้แก่ 

1. รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตช์ 16 A สายไฟ 3 เมตร   

2. รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตช์ 16 A สายไฟ 3 เมตร  

3. รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 1 สวิตช์ 16 A สายไฟ 3 เมตร

    ให้คุณมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย เมื่อใช้รางปลั๊กไฟจากเลคิเซ่ (LeKise)