อยากไปอยู่วัด อยากไปอยู่วัด อยากไปอยู่วัด

แพงไม่ไหว ค่าไฟแพงไม่ไหว ต้องย้ายไปอยู่วัด

.

ค่าไฟแพงขึ้นขนาดนี้มันเกินเกินปุยมุ้ยคะ

ใช้ไฟเท่าเดิม แต่จ่ายค่าไฟฟ้าแพงขึ้น

(ค่า Ft สูงขึ้นประมาณ 3-4เท่า)

รอบเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565 24.77 สต./หน่วย

#ค่าไฟแพง #เกินปุยมุ้ย #ลาบูต๊อง #บ้านฉันเล่าเรื่อง

หากอยากประหยัดไฟมากขึ้น

ให้เลือกใช้หลอดประหยัดไฟเบอร์ 5

เลือกหลอดไฟ KLASSIC LED A60 SHAPE BULB