ในขณะที่กำลังเลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับหลอดไฟเรามักพบค่า IP เหล่านี้เขียนอยู่บนกล่องเสมอหลายครั้งที่เราเกิดความสงสัย 

ว่าค่า IP ที่นั้น มีความหมายว่าอย่างไรและมีประโยชน์อะไร วันนี้ LeKise (เลคิเซ่) พาคุณมาทำความรู้จักกับค่า IP ให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อให้คุณไม่พลาดที่จะเลือกสินค้าที่ดี คุ้มค่า คุ้มราคา 

               ค่า IP ย่อมาจาก International Protection เป็นค่ามาตรฐานสากล บ่งบอกถึงความสามารถในการป้องกันของเหลว (น้ำ)และของแข็ง (ฝุ่น) 

จะบ่งบอกเป็น IP ตามด้วยตัวเลข จะเป็น IP XX ที่ค่า XX จะแทนค่าด้วยตัวเลข 2 หลัก โดยหลักแรกจะหมายถึงระดับการป้องกันของฝุ่นหรือการสัมผัสโดยบังเอิญ (ของแข็ง) 

ซึ่งจะมีระดับตั้งแต่ 0-6 ส่วนหลักที่สองจะหมายถึงระดับการป้องกันน้ำ (ของเหลว) ซึ่งจะมีระดับตั้งแต่ 0-8 

ซึ่งตัวเลขด้านหลังของ IP แต่ละค่าจะมีระดับในการป้องกันที่แตกต่างกันออกไปดังนี้

ความหมายของตัวเลขหลักแรก

0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย

1 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร 

2 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 12 มิลลิเมตร 

3 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรขึ้นไป 

4 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 1 มิลลิเมตรขึ้นไป 

5 = สามารถป้องกันฝุ่นได้ในระดับหนึ่ง

6 = สามารถป้องกันฝุ่นได้
 

ความหมายของตัวเลขหลักที่สอง

0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย

1 = สามารถป้องกันน้ำหยดใส่ได้ เช่น หยดน้ำที่เกิดจากความชื้น

2 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน 15 องศาจากแนวตั้ง

3 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน 60 องศาจากแนวตั้ง

4 = สามารถป้องกันละอองน้ำได้จากทุกทิศทาง

5 = สามารถป้องกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง

6 = สามารถเปียกน้ำได้แต่ไม่นาน เช่น ละอองฝน

7 = สามารถจุ่มน้ำได้ที่ความลึกตั้งแต่ 15 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร

8 = สามารถใช้งานใต้น้ำได้
 

ตัวอย่างเช่น 

โคมไฟฟลัดไลท์ STARFLOOD LED FLOOD LIGHT ป้องกันที่ IP65 

แสดงว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนี้ สามารถป้องกันฝุ่นขนาดเล็กที่มีปริมาณหนาแน่น และป้องกันหยดน้ำฝนที่มีขนาดไม่ใหญ่มากหรือปริมาณฝนที่ตกปรอยๆ ได้

ดังนั้นเราสามารถสังเกตหลอดไฟชนิดต่างๆ ได้จากระดับค่าIP หากค่าIPน้อยมักใช้แค่ภายในบ้าน อาคาร ตามห้องต่างๆ เพราะไม่โดนน้ำ 

แต่หากค่าIP มากมักใช้ภายนอกอาคาร เพราะสามารถกันได้ทั้งฝุ่นและน้ำได้ เหมือนอย่างโคมไฟฟลัดไลท์ STARFLOOD LED FLOOD LIGHT ที่มีค่า IP65

เพราะฉะนั้นการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เราควรคำนึงถึงความเหมาะสมสภาพแวดล้อมว่าเราจะต้องใช้งานในสถานที่ใด อย่างไร เพื่อความคุ้มค่าและคงทนของสินค้า ต่อไป