นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่าเช้านี้ พร้อมด้วยน้องไบร๊ท์ พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ร่วมกันให้การต้อนรับ ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเลคิเซ่ (LeKise) และนายนพดล เจริญวิริยะธรรม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ในโอกาสร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท  เพื่อสมทบในโครงการ เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ซึ่งโครงการจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 11 ปี เรื่องเล่าเช้านี้ การร่วมบริจาคเงินให้กับรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมสังคมซึ่งเลคิเซ่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง