1. แสงธรรมชาติ คือ แสงที่สบายตาที่สุดในการทำงาน หากต้องทำงานในช่วงกลางวัน ควรวางโต๊ะทำงานให้อยู่ใกล้กับหน้าต่างหรือระเบียง บริเวณที่แสงส่องถึง เพื่อให้ได้รับแสงธรรมชาติอย่างเพียงพอ เพราะแสงธรรมชาติคือแสงที่สบายตาที่สุด หากแสงแดดจัดเกินไปก็สามารถนำผ้าม่านปรับระดับความเข้มของแสง ควรจัดทิศทางให้แสงธรรมชาติเข้ามาทางด้านหน้าของโต๊ะทำงาน เหนือระดับสายตาหรือจัดทิศทางให้แสงธรรมชาติเข้ามาด้านข้างก็ได้ แต่ให้ระวังเงาที่จะไปบังหน้าจอ


2. จัดแสงไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อสุขภาพดวงตาที่ดี หากบริเวณห้องทำงานมีแสงสว่างไม่เพียงพอ อาจจะทำให้สายตาเสียได้
ควรจะติดตั้งหลอดไฟ หรือโคมไฟตกแต่งโต๊ะทำงาน เพื่อเพิ่มให้แสงสว่างเพียงพอและไม่ทำร้ายสายตา


3. โคมไฟที่ใช้นำมาช่วยเพิ่มแสงสว่าง ควรใช้แสง Cool White เพื่อความสบายตาในการทำงาน และค่า CRI มากกว่า 80%
จะช่วยให้สีจากการทำงานไม่ผิดเพี้ยน และควรใช้ความสว่างที่ 400 - 600 Lux จะให้แสงที่ไม่สว่างหรือมืดเกินไป
 
4. การจัดแสงไฟห้องทำงาน ไม่แนะนำให้เลือกมุมที่แสงสว่างสะท้อนเข้าหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือไม่ควรจัดแสงไฟบนศีรษะสะท้อนเข้าหน้าจอ
หรือขยับองศาของโคมไฟออกจากหน้าจอ เพื่อความสบายตาในการทำงานมากขึ้นและไม่ให้ดวงตาเมื่อยล้า และทำให้ปวดตาได้

จากทั้ง 4 ข้อนี้จะเห็นได้ว่า "แสงสว่าง" มีผลต่อการทำงานเพราะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การเลือกทิศทางตั้งโต๊ะทำงาน
ก็สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ได้อ่านแล้วก็อย่าลืมนำไปปรับและจัดโต๊ะที่บ้านกันนะคะ