CSR
On February 2 LeKise Group gave 600 bottles of “Ichimechi” drinking water (1st time) to Nadi Subdistrict, Samut Sakhon Province for forwarding to "Samutsakhon Care Center".
CSR
นางรัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์และกรรมการผู้จัดการ บริษัทลี้กิจเจริญแสง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเลคิเซ่ (LeKise) ร่มมอบเรือจำนวน 10 ลำ ให้กับครอบครัวข่าว 3 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยมีนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ทีมรับมอบ ณ อาคารมาลีนนท์ ทาว์เวอร์
CSR
นพ.ยุทธนา แสงสุดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี ประธานคณะทำงานจัดการพลังงาน โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ LeKise CSR Team นำโดยคุณวรรณี โอวุฒิธรรม และ คุณเบญจรัตน์ สิรชัยณรงค์ ในโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน โดยนำหลอดไฟ LED LeKise จำนวน 50 ชุด มอบพร้อมทำการติดตั้งในส่วนที่เป็นทางเดินของโรงพยาบาลราชวิถี
CSR
นายแพทย์นรินทร์ บุญจงเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง พร้อมด้วยนายแพทย์วสุ  ริจิรานุวัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการและนายกิตติ พจน์เพียรเลิศ ผู้อำนวยการสายงานการตลาด ร่วมลงนามเพื่อร่วมโครงการลดใช้พลังงานกู้วิกฤตลดโลกร้อนกับเลคิเซ่ (LeKise) เพื่อลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในหน่วยงาน
CSR
นายสมนึก โอวุฒิธรรม CEO บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด พร้อมด้วย นางสาวรัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหาร ร่วมกันเปิดตัวโครงการ Fast Power Service By LeKise เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพระบบไฟฟ้า ระบบส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
CSR
รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ร่วมกันให้การต้อนรับ ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเลคิเซ่ (LeKise) ในโอกาสร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
CSR
บริษัท ลี้กิจเจริญแสง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเลคิเซ่ (LeKise) พาลูกทีมชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ “เลคิเซ่” เข้าร่วมวิ่งแข่งขัน “Adiddas King of The Road Thailand 2011” ระยะทางการวิ่ง 16.8 กิโลเมตร 
CSR
เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดประหยัดพลังงานไฟฟ้า “เลคิเซ่” โดยคุณสมนึก โอวุฒิธรรม ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสโมสรโรตารีสีลม 
CSR
เลคิเซ่ ( LeKise) บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดประหยัดพลังงานไฟฟ้า ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สึนามิ ประเทศญี่ปุ่น 
CSR
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 บุคลากรกลุ่มบริษัทในเครือ เลคิเซ่ กรุ๊ป ได้มีจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิตกับทางเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่ จ.สมุทรสาคร 
CSR
 เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครได้ จัดกิจกรรม “เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมใจ พร้อมเป็นผู้ให้ เพื่อเพื่อนมนุษย์ และสังคม”