นายแพทย์นรินทร์ บุญจงเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง พร้อมด้วยนายแพทย์วสุ  ริจิรานุวัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการและนายกิตติ พจน์เพียรเลิศ ผู้อำนวยการสายงานการตลาด ร่วมลงนามเพื่อร่วมโครงการลดใช้พลังงานกู้วิกฤตลดโลกร้อนกับเลคิเซ่ (LeKise) เพื่อลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในหน่วยงาน โดยมีนายเจริญ อนันต์วัฒนาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าเลคิเซ่ บริษัท เลคิเซ่ไลท์ติ้ง จำกัด  ลงนามสัญญาความร่วมมือ โดยโรงพยาบาลกรุงเทพระยองได้ทำการเปลี่ยนมาใช้หลอดเส้น T5 และหลอด LED แทนหลอดไฟที่ใช้อยู่เดิม   ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างและลดปัญหาสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน พิธีลงนามนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม  โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จังหวัดระยอง
โรงพยาบาลกรุงเทพระยองเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายของโรงพยาบาลกรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในจังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพ โดยเริ่มจากการเปิดคลินิกกรุงเทพระยอง บริเวณแยกทางเข้าสตาร์ ถนนสุขุมวิท  ต้นปี 2546 สำหรับให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยเบื้องต้น และเป็นผู้ประสานงานในการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องการรักษาเฉพาะทาง หรือการรับการรักษาเป็นผู้ป่วยในไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา และเปิดเป็น "โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง" เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546  ปัจจุบันเปิดให้บริการรักษาพยาบาลเป็นโรงพยาบาลในระดับมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและรางวัลหลายรายการ   ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) ที่ว่า เรามุ่งมั่นให้บริการเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความประทับใจทุกจุดบริการ และมุ่งหวังให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพระยองจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากซึ่งส่งผลต่อการใช้พลังงานภายในโรงพยาบาลที่สูงขึ้นเช่นกัน
โครงการลดใช้พลังงานกู้วิกฤตลดโลกร้อนกับเลคิเซ่ (LeKise) เป็นโครงการที่บริษัท เลคิเซ่ไลท์ติ้ง จำกัด  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน จัดทำขึ้นโดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างภายในหน่วยงาน  โดยเลคิเซ่จะได้จัดส่งทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างภายในหน่วยงาน และวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างรูปแบบใหม่ ให้หน่วยงานที่ร่วมโครงการสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างจากการใช้ที่มีอยู่เดิมได้มากถึง 40%  ด้วยวิธีการที่ง่ายและสะดวกที่สุด   ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่ควรจะเป็น และสามารถเริ่มโครงการได้ด้วยความรวดเร็ว