Knowledge
Any home annoying by mosquito, you are no longer needed to expose yourself to repellent. Lekise recommend Buglite GEN2 to do this instead. One might wonder if this is going to be the right solution. Today we will demonstrate how it work, why we recommend using them and where is appropriate.
Knowledge
เชื่อว่าหลายคน คงทราบกันดีว่า ในปัจจุบันนั้น หลอดไฟมีความหลากหลายรูปแบบ มีความหลากหลายในการใช้งานมากมาย
Knowledge
หลายๆ ครั้งที่มีคำถามจากการติดตั้งสินค้า ว่าจะต่อไฟเข้ากับสายไหนดีนะ สายไหนสีไหนคือสายอะไร? วันนี้เลคิเซ่เลยขอมาปูพื้นฐานเรื่องสายไฟกันก่อนเลย
Knowledge
​CRI (Color Rendering Index) คือ ค่าความถูกต้องของสี มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 ค่าสูงมากขึ้นแสดงว่ามีความถูกต้องของสีมากขึ้น
Knowledge
ฉลากเบอร์ 5 ติดดาวแบบใหม่ปี 2019 จะแตกต่างจากฉลากเบอร์ 5 แบบเดิมอย่างไร ?
Knowledge
มาตรฐาน IP คืออะไรน๊า... ใครที่ยังไม่รู้ว่าข้างกล่องหลอดไฟที่เราเห็นๆ กันทั่วไป จะมีสัญลักษณ์ IP ติดไว้ ถ้าสงสัยว่าคืออะไร ตามมาดูกันในโพสต์นี้ได้เลยค่ะ..