Knowledge
มาตรฐาน IP คืออะไรน๊า... ใครที่ยังไม่รู้ว่าข้างกล่องหลอดไฟที่เราเห็นๆ กันทั่วไป จะมีสัญลักษณ์ IP ติดไว้ ถ้าสงสัยว่าคืออะไร ตามมาดูกันในโพสต์นี้ได้เลยค่ะ..