​         วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ทาง เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครได้ จัดกิจกรรม “เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมใจ พร้อมเป็นผู้ให้ เพื่อเพื่อนมนุษย์ และสังคม” กิจกรรมการบริจาคโลหิต อีกทั้งเป็นการสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยในครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมบริจาคโลหิตรวมทั้งหมด 23 ท่าน และครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคม 2561