News
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 LeKise Group โดยคุณกฤษฎาพันธุ์ ธนะธน ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา สายงานศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
News
เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 LeKise Group ได้จัดพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ โดยมีคุณสมนึก โอวุฒิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
News
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน กลุ่มบริษัทในเครือ เลคิเซ่ กรุ๊ป (LeKise Group)” รับรางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต  “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562” (Best Practice Awards 2019)
News
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เลคิเซ่ กรุ๊ป จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี โดยคุณสมนึก โอวุฒิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณรัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
Events
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เลคิเซ่ กรุ๊ป โดยชมรม LeKise Running Club ได้เข้าร่วมกิจกรรมสมุทรสาครพันท้ายนรสิงห์มินิ-ฮาร์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 20  จังหวัดสมุทรสาคร 
News
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เลคิเซ่ กรุ๊ป  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใต้ แบรนด์ เลคิเซ่ (LeKise) ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน และกระบวนการผลิตหลอดไฟ
News
ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน กลุ่มบริษัทในเครือ เลคิเซ่ กรุ๊ป ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล “เบี้ยขยันพิเศษรายปี ประจำปี 2561”
News
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์
Events
เลคิเซ่ กรุ๊ปได้เข้าร่วมกิจกรรม สมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์ มินิฮาร์ฟมาราธอน ครั้งที่ 19 ภายใต้สโลแกนบริษัทที่ว่า "สุขภาพดี ก้าวสู่ปีที่ 50 อย่างมั่นคง แข็งแรง”
News
 LeKise Group ต้อนรับ นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคเข้าศึกษาดูงาน
CSR
 เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครได้ จัดกิจกรรม “เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมใจ พร้อมเป็นผู้ให้ เพื่อเพื่อนมนุษย์ และสังคม” 
News
คุณอภิชาติ สดวกดี ตัวแทนฝ่ายบริหาร บริษัทในเครือ เลคิเซ่ กรุ๊ป นำทีมพนักงานร่วมภาคภูมิมิใจในโอกาสที่บริษัทฯ ได้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015