เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เลคิเซ่ กรุ๊ป ได้จัดกิจกรรม “ครอบครัวเลคิเซ่ หลอมดวงใจ เสริมบุญ เสริมบารมี”เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา ทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร โดยมีตัวแทนผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือเลคิเซ่ กรุ๊ปร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมด้วยเครื่องสังฆทาน ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ จ.สมุทรสาคร