เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 คุณสมนึก โอวุฒิธรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน พร้อมด้วยกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร และบุคลากรกลุ่มบริษัทในเครือ เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือโดยมอบให้กับธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ ถือเป็นโอกาสส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปันน้ำใจคืนสู่สังคม