เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เลคิเซ่ กรุ๊ป ได้นำเงินปัจจัยจำนวน 20,700 บาท พร้อมด้วย ข้าวสาร – อาหารแห้ง น้ำดื่มและเครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากการจัดกิจกรรม “ครอบครัวเลคิเซ่ สุขสันต์วันสงกรานต์” ที่ผ่านมา มอบให้แด่พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์และเด็กกำพร้า ในโครงการมูลนิธิธรรมรักษ์นิเวศน์ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี อันเป็นการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปันน้ำใจคืนสู่สังคม