เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน  2562 คุณสมนึก โอวุฒิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เลคิเซ่ กรุ๊ป, คุณวรรณี โอวุฒิธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท วุทธิวงษ์ ไลท์ติ้ง จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร พนักงานอาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรร่วมรณรงค์การสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงานภายใต้แนวคิด “เลคิเซ่กรุ๊ป รักษ์โลก รักษ์พลังงาน”