วันนี้ (27 มีนาคม 2562) คุณสมนึก โอวุฒิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน แสดงความยินดีกับคุณอธิวัตน์ หาญยุทธ ผู้จัดการฝ่าย HRBP สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง