วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง แถลงข่าว “การจัดการอาชีวศึกษาและความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน” เปิดหลักสูตร “วิชาพลังงานทดแทน”(พลังงานแสงอาทิตย์) โดยความร่วมมือจากคุณสมนึก โอวุฒิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเลคิเซ่ กรุ๊ป (LeKise Group) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างของคนไทย ในด้านความรู้ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และวิทยากร รวมถึงสถานที่ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ที่โรงแรม เดอะ สุโกศล เมื่อเร็วๆนี้
แหล่งที่มาของข่าว : PR Buffet.com