การสาธิตการติดตั้งอุปกรณ์ Surge Protection Device (SPD) เข้ากับโคมไฟถนน รุ่น "Junior"