หลายๆ ครั้งที่มีคำถามจากการติดตั้งสินค้า
ว่าจะต่อไฟเข้ากับสายไหนดีนะ สายไหนสีไหนคือสายอะไร?
วันนี้เลคิเซ่เลยขอมาปูพื้นฐานเรื่องสายไฟกันก่อนเลย
ระบบไฟฟ้าที่ใช้กันทั่วไปตามบ้าน
จะเป็นกระแสสลับระบบ 1 เฟส 2 สาย
แรงดัน 220 โวลต์

1.สาย L (สาย Line) คือ สายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ โดยไหลเข้าผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือหลอดไฟ มีแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์

2. สาย N (สาย Neutral) คือ สายที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ แต่เมื่อเวลาใช้งานกับหลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้ร่วมกันทั้ง 2 สาย เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร

3. สาย G (สาย Ground) คือ สายที่เชื่อมต่อจากอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กระแสไฟฟ้าไหลลงดินเมื่อเกิดไฟฟ้ารั่ว เป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อการใช้งานไฟฟ้าของผู้ใช้งาน

ตามมาตรฐาน มอก. 11-2553
มีการเปลี่ยนสีฉนวนของสายไฟแต่ละประเภท
ให้ตรงกับมาตรฐาน IEC code

ระบบ 1 เฟส

สายเฟส (L) ใช้ฉนวนเป็น สีน้ำตาล
สายนิวทรัล (N​) ใช้ฉนวนเป็น สีฟ้า
สายดิน (G) ใช้ฉนวนเป็น สีเขียวแถบเหลือง

เพื่อความปลอดภัยอย่าลืมปิดคัทเอาท์ และใช้มิเตอร์วัดไฟ หรือไขควงวัดไฟเพื่อทดสอบไฟก่อนการเปลี่ยน ซ่อมแซมหรือติดตั้งหลอดไฟนะคะ ด้วยความหวังดีจากเลคิเซ่ กรุ๊ป