CRI (Color Rendering Index) คือ ค่าความถูกต้องของสี มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 ค่าสูงมากขึ้นแสดงว่ามีความถูกต้องของสีมากขึ้น ค่า CRI นี้ไม่ใช่สีหรืออุณหภูมิสีของแสงไฟ แต่หมายถึงสีของวัตถุที่เมื่อแสงไฟไปตกกระทบแล้วแสดงสีให้เห็นกับดวงตามนุษย์ การเทียบนั้นวัดจากสีที่ได้จากแสงอาทิตย์ตอนเที่ยง มีค่าเท่ากับ 100 เป็นค่าหลักถือเป็นความถูกต้องทางสีสูงสุด และเมื่อตัวเลขดัชนีมีค่าที่น้อยลงหมายถึงสีที่ผิดเพี้ยนออกไป ยิ่งค่า CRI น้อยลงเท่าไรยิ่งหมายถึงความผิดเพี้ยนของสีมากขึ้นเท่านั้น

ความถูกต้องของสีนี้มีความสำคัญสำหรับผู้ใช้ ที่จะเลือกหลอดไฟให้ได้ถูกต้องตามความประสงค์ของการใช้งาน เช่น สำหรับงานตกแต่งทั่วไปค่า CRI ระดับมากกว่า 70 ขึ้นไปถือว่ายอมรับได้ แต่สำหรับงานโชว์สินค้าที่ต้องการความสวย สมจริงของสี ควรเลือกหลอดที่มี CRI ระดับ 95 ถึง 100 ซึ่งจะให้แสงสมจริงและเป็นธรรมชาติมากที่สุด