เลคิเซ่ กรุ๊ป จัดกิจกรรม “การ์ดหนึ่งใบ จากใจถึงแม่”

เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทย ทาง เลคิเซ่ กรุ๊ป จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของวันดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรม “การ์ดหนึ่งใบ จากใจถึงแม่” เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ อีกทั้งเป็นการแสดงถึงความรักความผูกพันที่มีต่อกันระหว่างคุณลูกและคุณแม่ พร้อมยังเสริมสร้างสถาบันสถาบันครอบครัวให้กับพนักงานภายในองค์กรอีกด้วย