สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เข้าศึกษาดูงาน

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เลคิเซ่ กรุ๊ป ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ เลคิเซ่ (LeKise) โดยมี ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จำนวนทั้งสิ้น 90 คน เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการด้านความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตในครั้งนี้