กิจกรรม “เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมใจ พร้อมเป็นผู้ให้ เพื่อเพื่อนมนุษย์ และสังคม”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 บุคลากรกลุ่มบริษัทในเครือ เลคิเซ่ กรุ๊ป ได้มีจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิตกับทางเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่ จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นการสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีบุคลากรเข้าร่วมบริจาคโลหิตรวมทั้งหมด 16 ท่าน และครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน 2562